OPŁATY STARTOWE

Opłaty startowej można dokonać po zalogowaniu się do swojego profilu.

Opłata za 1 start:

TERMIN WPŁATY
80 PLN

płatne do poniedziałku poprzedzającego dzień startu

 

100 PLN

płatne do dnia startu (w dniu startu opłata dokonywana wyłącznie w Biurze Zawodów na edycji)

– bez gwarancji pełnego pakietu startowego.

LOGOWANIE- OPŁAĆ START

Opłata za pakiet startów:

210 PLN 3 starty 
330 PLN 5 startów
496 PLN 8 startów

LOGOWANIE- OPŁAĆ START