Jan Marian Grzegorczyn

Burmistrz Miękini


Zapraszam Wszystkich pasjonatów dwóch kółek do Miękini, gdzie rozegrana zostanie kolejna edycja BIKE MARATON a dzień po tym, Via Dolny Śląsk – Szosowy Klasyk.
Te dwa dni, to dla nas ogromny zaszczyt, ale też wyzwanie. Zapewniam jednak Was, że w tych dniach, cała gmina będzie do Waszej dyspozycji, dołożymy wszelkich starań, aby te dwa dni dostarczyły Wam niezapomnianych wrażeń.
W Miękini czekają na Was trasy, o zróżnicowanej trudności, obiecuję, jeszcze więcej niż w ubiegłym roku atrakcji artystycznych i tych przygotowanych dla najmłodszych.
Chciałbym aby te dwa dni stały się prawdziwym Świętem Kolarstwa w naszej gminie.
Życzę wszystkim miło spędzonych chwil w Miękini, zdrowej,
sportowej rywalizacji oraz satysfakcji z osiągniętego wyniku. Do zobaczenia na starcie!

czytaj więcej …

Na obszarze Gminy Miękinia długość znakowanych szlaków rowerowych wynosi 52,6 km. Szlaki rowerowe tworzą: trasa niebieska, pętla lokalna czerwona i trasa czarna łącznikowa zamykająca pętlę lokalną między Lubiatowem a Głoską, jej długość wynosi 3,1 km.
Główną trasą rowerową Szlaku Odry jest w Gminie Miękinia trasa niebieska o długości 23,6 km. Swój bieg rozpoczyna ona spod leśnickiego zamku we Wrocławiu, oddalonego o 4,6 km. Na terenie gminy Miękinia wchodzi w okolicy wzniesienia Lisie Jamy (0 km), w południowej części obrębu Wilkszyn biegnie przez wzniesienie Wiśniową Górę (0,7 km), park Geringa (2 km), Brzezinę (3,4 km), Brzezinkę Średzką (4,9 km), dworzec kolejowy w Brzezince Średzkiej (5,2 km), Gosławice (6,2 km), Prężyce (8,2 km), Lenartowice (10,2 km), Księginice (13,2 km), Gąsiorów (14,8 km) i Głoskę (16,2 km) od wału przeciwpowodziowego do okolicy przysiółka Głogi (17,6 km). Na wale szlak rozbiega się w dwóch kierunkach do mostu (17,9 km) na drugi brzeg rzeki Odry do rynku w Brzegu Dolnym (18,3 km) opuszczając naszą gminę oraz wałem w kierunku starorzecza duży Staw (19,8 km) i dalej wałem w sołectwie Lubiatów, gdzie opuszcza gminę (23,6 km) wchodząc na obszar sołectwa Kobylniki w gminie Środa Śląska. Przemierzając tę trasę można zobaczyć m.in. zabytkowe pałace w Prężycach, Gosławicach, najstarszą w gminie budowlę sakralną – kościół w Brzezinie oraz podziwiać walory krajobrazu.

Niezwykłe bogactwo świata przyrodniczego, różnorodność form krajobrazu, na którą składają się rozległe połacie otwartych łąk turzycowych i lasów łęgowych w dolinie Odry wraz z rzeką, sprzyjają rozwojowi turystyki pieszej i rowerowej. Turystykę pieszą można uprawiać na trzech szlakach pieszych: czerwonym „Przyrodniczym” szlaku turystycznym, zielonym „Spacerowym” oraz żółtym „Wokółwrocławskim im. dr Bronisława Turonia” pieszy szlak turystyczny o łącznej długości 55,4 km.

Ponadto na terenie Gminy utworzone zostały trzy ścieżki dydaktyczne: ścieżka dydaktyczna przy szkółce leśnej w Mrozowie o długości 3 km, (skrócony wariant ścieżki 0,8 km udostępniono dla osób niepełnosprawnych) – dodatkowo ścieżkę oznakowano znakiem MSD – Międzynarodowym Symbolem Dostępności, ścieżka dydaktyczna „Zatopiony Las i Zielone Łąki” rozpoczynająca się przy rezerwacie przyrody „Zabór”, umożliwiająca obserwowanie najbardziej malowniczej części mokradeł zw. „Moczarkami” oraz ścieżka dydaktyczna w Lutyni: „Dwie wieże”.

Należy również wspomnieć o ścieżce przyrodniczo-edukacyjnej Jarnołtów-Ratyń we Wrocławiu, której zaledwie półkilometrowy odcinek przechodzi przez fragment gminy w miejscowości Gałów.

Podziwianie przyrody w gminie Miękinia można rozpocząć od szczególnego obszaru chronionego jakim jest leśny rezerwat przyrody „Zabór”. Rezerwat, zlokalizowany w pobliżu wsi Zabór Wielki, został założony w 1959 r. i chroni naturalny las łęgowy, w którym dominuje olsza. Obszar chroniony ma powierzchnię 34,72 ha. Te bagienne lasy są przez parę miesięcy w roku zalane wodą. Drzewa rosną tu na wysokich kępach, wokół których znajdują się dolinki wypełnione wodą o głębokości do pół metra. W rezerwacie, jako jedynym w Polsce stwierdzono występowanie żaby dalmatyńskiej zw. zwinką. Poza tym występują tu traszki zwyczajne i grzebieniaste, jaszczurki zwinki i żyworodne, padalce, zaskrońce oraz ponad 100 gatunków ptaków, w tym żuraw i orzeł bielik oraz bardzo rzadki i płochliwy ptak bocian czarny. „Zabór” jest rezerwatem ścisłym, co oznacza, że można go podziwiać jedynie z zewnątrz, z dróg wyznaczających jego granice.

ŚLĄSKIE WINO

W Miękini można uprawiać zarówno turystykę piesza, wodną jak i rowerową. Można też zwiedzać zabytki sakralne i świeckie, przenocować w Zamku na wodzie w Wojnowicach https://www.facebook.com/zameknawodzie czy spróbować pierwszego od pięciu wieków śląskiego wina https://www.facebook.com/pages/Winnice-Jaworek

ŚLĄSKIE WINO

W 2008 r. ostatnimi nasadzeniami zamknięto obszar 23 ha przeznaczony pod uprawę winorośli. Jednocześnie w tym samym roku owocowało blisko 10 ha. Budynek, gdzie powstaje wino usytuowany jest na terenie zabytkowego folwarku w Miękini, w sąsiedztwie XVIII wiecznego pałacu. Całe przedsięwzięcie zmierza ku temu, aby w Miękini utworzyć centrum dolnośląskiego winoroślarstwa. Już dziś prowadzi się tam szkolenia, przyjmuje wycieczki, które zwiedzają kompleks winnicy, degustują produkty tradycyjne.

SASANKA ŁĄKOWA

Miłośników przyrody zaciekawi również fakt występowania na terenie gminy, jednego z nielicznych na Dolnym Śląsku stanowisk sasanki łąkowej. Stanowisko to stwierdzono w pobliżu dzikiego wyrobiska piasku, na zachód od centrum wsi Mrozów. Utworzono tu użytek ekologiczny dla zachowania cennych pozostałości ekosystemów i zasobów genowych sasanki łąkowej, będącej bardzo rzadkim przedstawicielem rodzimej fauny. Ponadto południowo-wschodnią część Gminy Miękinia obejmuje utworzony w 1998 r. Park Krajobrazowy „Doliny Bystrzycy”, chroniący szczególnie wartościowe lasy łęgowe i grądowe, fragmenty podmokłych łąk oraz starorzeczy.