Opłaty startowe – limit zawodników 300 os. (decyduje kolejność opłat)
wybraną opłatę należy wnieść przelewem na konto Organizatora

TERMIN WPŁATY
do 20.07.2017 80 PLN
od 21.07.2017 100 PLN
(opłata wniesiona po tym terminie
nie gwarantuje koszulki w pakiecie startowym)